Genel

Şarap ve İnsanlık Tarihi Hakkında Kısa Notlar

İnsanoğlunun şarap üretimine milattan önce 4000’li yıllarda başladığı biliniyor. Üretim derken bildiğimiz bağ üretimi modelinden bahsediyoruz, yoksa şarap için çoğu tarihçi insanlık tarihiyle birlikte, aslında biraz da farkında olmadan başladığını söylüyor.  Hatta insanlığın ilk ürünlerinden biri olduğu bile iddia edilir.

Vinepair şarap meraklıları ve herhangi bir konuya merak duymak konusunda cömert olanlar için şarap tarihi şeridi hazırlamış. Buyrunuz, okuyunuz, aydınlanınız.

M.Ö. 4100 – İlk şaraphane Antik Ermenistan Areni’de bulundu. Aynı zamanda ilk deri ayakkabı keşfi

M.Ö. 3100 – Mısır Firavunları şarabı törenlerde kullanmaya başladı.

M.Ö. 1700 – Kuzey İsrail’de yaklaşık 3000 şişeyi doldurmaya yetecek büyüklükte bir şarap mahzeni bulundu.

M.Ö. 1200 – Fenikeliler şarap tarihinde her zaman büyük rol oynadı. Şarabın ticaretine ilk onlar başlayıp, Yunanistan ve İtalya’ya ihraç etti.

M.Ö. 800 – Şarabın Yunanistan’da yükselişi başladı diyebiliriz. Şarap, din, ticaret ve sağlığın sembolü oldu. 12 Olympos tanrısından biri olan Dionysus, şarap onuruna adlandırılmıştır.

M.S. 320 – Şarap katolik ayinlerinin en önemli parçası oldu. Kilise şarap üretimi ve ticaretine yoğunlaştı.

M.S. 1492 – Şarap Amerika’ya getiriliyor. İlk olarak Brezilya ve Meksika şarapla tanışıyor.

M.S. 1543 – Portekizli Cizvitler Japonya’ya deniz yoluyla ulaştı. Amaç bu değildi belki ama 100.000’e yakın Japonu Hristiyanlığa kazandırırken bir taraftan da Avrupa şarabını Uzakdoğu’ya götürmüş oldular.

M.S. 1619 – Amerika’daki Fransızlar, Virginia’da yanlarında getirdikleri Fransız üzümlerini yetiştirmeye başladı.

M.S. 1788 – Güney Afrika’dan Avustralya’ya ilk şarap ticareti başladı.

M.S. 1980 – Çin ekonomisi dünyaya açıldıktan sonra, Çinliler ilk olarak Fransız şarabı ithal etti. Sonrasında 30 yıllık bir çiftçi teşviği sonucunda şu an milyarlık nüfuslarıyla dünyanın en fazla şarap tüketilen ülkesi oldular.