Genel

Şarap Sözlüğü

 

Umutcan Erduran’dan Şarap Sözlüğü

 

Terim Anlamı
Bacak Şarap kadehteyken hafif çalkalamamız sonucunda (o havalı kısım) kadehimizdeki belli yollara bacak diyoruz. Alkol oranı ve şarabın kalitesi ne kadar yüksekse şarabın bacağı o kadar belli olur.
Blanc de Blancs Köpüklü şarap üretiminde kullanılan bir isimdir. Fransızcada Beyazların Beyazı anlamına gelir. Bilinenin aksine aslında şampanyalar sıklıkla siyah üzümden yapılır.(Şaraplar renklerini şarabın kabuğundan aldığı için kabuklar ile fermante edilmediğinden beyaz kalır.) Beyaz üzümden üretilen şampanyalara verilen isimde Blanc de Blancs’dır.
Buşone Şarabın mantarının bozulmuş ve şarabı etkilemiş olduğunu anlatan bir terimdir. (Bu terimi kullanan birisinin yanından uzaklaşmanız gerekir)
Buke Olgun, olgunlaşmakta olan, olgunlaşmamış şarabın kokusunu anlatmakta bulunan bir terimdir.
Burun Koku, aroma, buke terimleriyle eş anlamlı olan terimdir.
Cibre Üzümün sıkılmasından sonra geriye kalan kabuğa, sapa, kırık çekirdeklere yani arta kalanlara verilen addır.
Degüstasyon Şarabın değerlendirilerek tadılma işlemine verilen addır.
Degüstatör Şarabı değerlendirecek kişiye denir. Aslında işini ciddi yapan degüstatörlerin işleri oldukça zordur. Şarapların kokularını hafızada tutmak, olgunlaşmamış bir şarabın ileride ne gibi tat, kokuda olacağını tahmin ederler. Bunun yanında yiyeceği yemekleri çok detaylı seçerler. Baharatlı ağızı yoran yemekler ve tat duyusunu köreltebilecek her şeyden kaçınırlar.
Dekantasyon Şarabın tortusundan arındırılması, havalandırılması amacıyla ayrı bir kaba boşaltılması işlemidir.
Dömi sek Hafif tatlı şaraplar için kullanılan bir terimdir.
Denge Şarabın alkol oranı, içindeki şekeri, asitliği, tanenin birbiri içerisindeki uyumu, baskın olmaması durumuna verilen addır.
Etek Şarabın rengine verilen addır.
Fermentasyon Üzüm suyundaki şekerin mayalandıktan sonra karbondioksit ve alkole dönüşme durumudur.
Finiş Şarap yutulduktan sonra ağızda bıraktığı son tat diyebiliriz.
Gövde Şarabın damakta bıraktığı dolgunluğa denir. Alkol oranı yüksek şaraplar dolgun olarak tanımlanır. Tanenin gövdeye etkisi yüksektir.
Kısalık Şarap yutulduktan sonra ağızda kalıcı olmamasına verilen addır. Tanenle karıştırılmamalıdır.
Kav Dekantasyon işlemi yapılırken konulan kaplara verilen addır.
Kupaj Farklı özellikteki fıçıların içindeki şarabın harmanlanmasına denir. Farklı işlemlerden geçmiş ayrı tatta, kokudaki şarapların veya farklı türdeki şarapların karıştırılıp içimi güzel şarapların üretilmesi en azından hedeflenmesidir.
Likör Şarap  Fermantasyonu alkol eklenerek durdurulmuş şaraplardır. Alkol oranı %20’lere kadar çıkabilir. Şeker oranı yüksektir. Likör şaraplar normal şaraplar gibi çabuk bozulmadığı için hemen tüketmek gerekmez. Porto ve Jerez şarapları en çok bilinen likör şaraplarındandır.
Mayşe  Şıralı cibreye verilen addır.
Oksidasyon Fazla oksijene maruz kalmış şarap hatasına verilen isimdir.
Önoloji Şarapla ilgilenen bilim dalıdır.
Rekolte  Her şarabın ön yüzünde bir tarih vardır. Bu tarih üzümün bağda yetiştiği yıldır. Hasat edildiği tarih bir nevi doğum yılı da diyebiliriz.
Sek Şeker oranı düşük tatlılığı fazla olmayan şaraba verilen addır. Asiditeleri genelde yüksektir.
Sepaj  Fransızca üzüm çeşidi demektir.
Sepaj şarap  Tek bir üzüm çeşidinden yapılan şaraplara konulmuş isimdir.
Sommelier  Şarabın alımı, muhafazası, yemek seçimlerini öneren şarap garsonudur.
Tanen Üzümün kabuğunda, çekirdeğinde, sapında bulunan ağızda kuruluk bırakan buruk, kekremsilik (hatırladınız değil mi?) oluşturan maddedir. Şarabın gövdeli olmasına katkısı büyüktür. Kırmızı şaraplarda daha fazladır. Tanen yıllandırıldığı fıçıdan da şaraba geçebilir. Medikal anlamda da kanın pıhtılaşmasına damar büzücü etkisinden dolayı kullanılır.
Uzunluk  Şarap tadıldıktan sonra ağızda bıraktığı kalıcılıktır. Tanenle uzunluk arasında fark vardır. Birisi ağızda kalıcılık öbürü burukluk, kekremsiliktir.
Vintage Şarabın tek bir yılın ürünü olduğunu gösteren terimdir.
Yuvarlaklık Taneni, asiditesi, şeker oranı gibi özelliklerin ön plana çıkmayan şaraplar için kullanılan terimdir. Dengeli şaraplarda daha çok bulunur.